Viết Cho Ngày Cuối Cùng Năm 2020

Viết Cho Ngày Cuối Cùng Năm 2020

Quay đi ngoảnh lại hết năm, còn ngày hôm nay nữa thôi lại đến tết rồi. Trong đầu không có ý tưởng viết gì nhưng vì hôm nay là ngày cuối cùng của năm, nếu hôm nay không viết thì không còn cơ hội để viết về năm 2020 nữa […]

Continue reading “Viết Cho Ngày Cuối Cùng Năm 2020”

Nhật Ký 14 Ngày Cách Ly Ở Nhật (Covid – 19)

Nhật Ký 14 Ngày Cách Ly Ở Nhật (Covid – 19)

“Cách ly” hai từ có lẽ không còn quá xa lạ với tất cả mọi người nữa. Tháng 3 vừa rồi mình về nước đúng ngay “tâm dịch” nên mình được cách ly 14 ngày tại nhà, tiếp đến có lệnh cách ly xã hội nên mình lại tiếp tục […]

Continue reading “Nhật Ký 14 Ngày Cách Ly Ở Nhật (Covid – 19)”