Hai Anh Em Đi Ngắm Hoa Hồng Ở Công Viên Nishiyama

Hai Anh Em Đi Ngắm Hoa Hồng Ở Công Viên Nishiyama

Địa chỉ: 西山公園 Nishiyama Park, Toyota, Aichi. Ở Nhật một năm có 3 kỳ nghỉ lễ dài và kỳ nghỉ dài lần này bắt đầu từ ngày 1 đến hết ngày 9 tháng 5. Một phần vì dịch Covid nên lần này mình quyết định không đi đâu hết, thế mà đến phút cuối mình lại thay đổi ý định […]

Continue reading “Hai Anh Em Đi Ngắm Hoa Hồng Ở Công Viên Nishiyama”